Kim jesteśmy?

Nasz zespół składa się z pasjonatów zdrowego stylu życia i gotowania z wykorzystaniem świeżych i naturalnych składników. Mamy wieloletnie doświadczenie w branży gastronomicznej, a nasza oferta zawiera kilkanaście wariantów specjalistycznych diet, spośród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Adres naszej strony internetowej to: http://PROFESJONALNAdieta.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego?

Formularze kontaktowe

Zbieramy wyłącznie dane, które są niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia i skontaktowania się z naszymi podopiecznymi.

Cookies

Zostawiając na naszej stronie internetowej komentarz, mają Państwo możliwość wyboru opcji zapisu Państwa nazwy, adresu mailowego, a także adresu strony internetowej w cookies. Dzięki temu w przypadku zamieszczania kolejnych komentarzy w późniejszym czasie, powyższe informacje zostaną automatycznie uzupełnione. Cookies wygasają po upływie roku.

Jeśli odwiedzą Państwo stronę logowania, zostanie utworzone tymczasowe cookies w celu sprawdzenia, czy przeglądarka, której Państwo używają akceptuje ciasteczka. Tymczasowe cookies nie zawiera osobistych danych i zostaje usunięte po zamknięciu przeglądarki.

W trakcie procesu logowania zostaje utworzonych kilka dodatkowych cookies niezbędnych do zapisu Państwa informacji logowania, a także wybranych opcji ekranu. Cookies logowania wygasną już po dwóch dniach, a cookies opcji ekranu – po roku. Przy zaznaczeniu wariantu „zapamiętaj mnie”, cookies logowania wygasną po dwóch tygodniach. Po wylogowaniu się z konta cookies logowania zostają usunięte.

Treści osadzone z innych witryn

Artykuły znajdujące się na naszej witrynie mogą zawierać treści osadzone z innych witryn (np. obrazy, filmy, artykuły etc.). Osadzone treści zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził w sposób bezpośredni daną witrynę. Te witryny mogą zbierać informacje, używać cookies czy też dołączać nowe, zewnętrzne systemy śledzenia, a także monitorować Państwa interakcje z osadzoną treścią, szczególnie jeśli posiadają Państwo konto i są Państwo zalogowani w tamtej witrynie.

Czas przechowywania danych

Jeśli zostawią Państwo komentarz w naszej witrynie, jego treść i metadane będą przechowywane przez nieokreślony czas, dzięki czemu jesteśmy w stanie rozpoznać i automatycznie zaakceptować następne komentarze automatycznie, bez każdorazowego wysyłania ich do moderacji.

Informacje osobiste wprowadzone w profilu użytkowników zarejestrowanych na naszej stronie internetowej również są przechowywane. Wszyscy użytkownicy mają prawo do wglądu, korekty lub usunięcia tych informacji w dowolnym momencie (wyjątek: nie można zmieniać nazwy użytkownika). Administratorzy strony również mają prawo przeglądania i modyfikowania informacji.

Prawa do Państwa danych

Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika lub dodawali Państwo komentarze w naszej witrynie, mają Państwo prawo zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanych kompletem danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym danych przez Państwa dostarczonych. Mogą Państwo także zażądać usunięcia wszystkich zgromadzonych przez nas danych osobistych. Nie dotyczy to danych, które jesteśmy zobowiązani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

————————————————————————————————————————

REGULAMIN strony -dostępny po kliknięciu.

Na podstawie przepisów Ustawy z 1 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem sklepu internetowego PROFESJONALNAdieta.pl

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest 

Riru Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

nip: 774-323-16-57   regon: 366014731

Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia:

Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem systemu informatycznego w architekturze rozproszonej, przy użyciu serwera znajdującego się w siedzibie firmy  H88 S.A.  z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań oraz, na podstawie umowy, serwerów znajdujących się w profesjonalnym centrum przetwarzania danych należącym do  H88 S.A.  z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

W ramach systemu informatycznego przetwarzane są zbiory danych osobowych:

Zbiór podstawowy strony PROFESJONALNAdieta.pl zawierający:

 • Numer porządkowy
 • Adres -email
 • Imię i nazwisko
 • Nr telefonu
 • Adres kontaktowy
 • Datę rozpoczęcia przetwarzania danych
 • Flagę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
 • Flagę wyrażenie zgody przetwarzania danych w celach marketingowych

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:

 • Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • Obsługi ewentualnej reklamacji;
 • Obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane np. drogą mailową czy poprzez formularz kontaktowy;
 • Kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane: 

-firmom kurierskim;

-biurom rachunkowym;

-systemom wystawiania opinii;

-systemom sprawnej obsługi zwrotów i reklamacji;

-firmie hostingowej;

-systemowi komunikacji z klientami;

-systemowi płatności i bankom.

Prawo do bycia zapomnianym

Zgodnie z wymaganiami skarbowymi na terenie RP, dane użytkownika są przetwarzane 6 lat .

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z usług, do których wymagana jest jego zgoda, potwierdzana za pomocą tzw. check boxów (np. newsletter).

Zadania administratora bezpieczeństwa informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

-Prowadzi ewidencję osób, które są upoważnione do dostępu do zbioru danych osobowych;

-Nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych;

-Podejmuje odpowiednie decyzje w przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń;

-Podejmuje odpowiednie działania, aby zapewnić ciągłość działania systemów zabezpieczających dane osobowe.

Procedura w przypadku podejrzenia naruszenia zabezpieczeń zbioru danych osobowych:

Każdy, kto stwierdzi fakt nasuwający podejrzenie wystąpienia możliwości naruszenia bezpieczeństwa informacji jest zobligowany do natychmiastowego powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

-Natychmiast podjąć działania mogące powstrzymać skutki naruszenia bezpieczeństwa;

-Znaleźć przyczynę naruszenia bezpieczeństwa;

-Podjąć kroki niezbędne do udokumentowania przypadku wystąpienia incydentu;

-Nie opuszczać miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji, po zapoznaniu się z sytuacją podejmuje niezbędne kroki w celu:

-Wyjaśnienia incydentu;

-Ograniczenia negatywnych skutków incydentu;

-Zmniejszenia ryzyka pojawienia się podobnego incydentu w przyszłości;

-Zgłoszenia wystąpienia incydentu do właściwych organów ochrony prawnej, w sytuacji, gdy jest to wymagane dla danego incydentu przez przepisy prawa.

Call Now Button